Provedba projekata

Svaki EU projekt sastoji se od više faza od kojih svaka nosi svoje izazove. Nakon što projekt uspješno prođe fazu prijave i fazu evaluacije na red dolazi provedba koja sa sobom nosi nove izazove. Plavi partner uspješno provodi projekte ukupne vrijednosti preko 700 milijuna kuna iz područja kulturne baštine, komunalne, društvene i poduzetničke infrastrukture, zdravstva, znanstveno-istraživačke infrastrukture, prirodne baštine te poduzetništva. Svojim klijentima osiguravamo zdravo financijsko i administrativno upravljanje te pravovremenu i učinkovitu provedbu cjelokupnog projekta.

U nastavku su nekih od projekata koje smo proveli i trenutno provodimo:

Korisnik

Naziv projekta

Ukupna vrijednost projekta (HRK)

Grad Otok

Vrata Spačvanskog bazena - izgradnja i opremanje Bioekološko-edukacijskog centra Virovi

25.582.341,55

Grad Slatina

EPIcentar SEQUOIA

20.748.816,66

Grad Slatina

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu poduzetničke zone "Turbina 2" u Slatini

15.912.697,45

Grad Trilj

Proizvodna zona Čaporice - centar agropoduzetništva 3LJ

20.727.133,70

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

eHZZO - Izgradnja Integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

114.705.000,00

Javna ustanova Park prirode Velebit

Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem

68.453.850,00

Klinički bolnički centar Zagreb

Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb

51.669.025,00

Maistra d.d.

Zeleni Amarin

7.027.074,89

Montcommerce d.o.o.

Montcommerce - Rast i razvoj konkurentnosti i kompetentnosti

11.518.700,00

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Nacionalni plan razvoja luka od gospodarskog interesa od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku

5.020.000,00

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Centar za sigurnost i kvalitetu hrane

88.873.759,00

Općina Ston

Povijest na zrnu soli

61.656.446,73

Javna ustanova Park prirode Učka

Učka 360°

50.057.256,75

Salvus d.o.o.

Salvus - Zdrava rješenja za rast i razvoj konkurentnosti

45.515.400,00

Signalinea d.o.o.

Signalinea - Signal sigurnosti na cestama

9.442.140,00

Ministarstvo pravosuđa

Upravljanje zemljišnim podacima

21.925.880,00

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution

21.750.000,00

Grad Zaprešić

Novo ruho Novih dvora

4.855.638,00

Hrvatska gospodarska komora

Obnovljena baština za održiv i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu

6.249.925,00

Fest d.o.o.

Čarobnjak iz Ozlja

12.756.898,99

Općina Marija Bistrica

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica

4.510.697,88

Općina Marija Bistrica

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Pušlek - Marija Bistrica

8.823.320,00

Općina Vinodolska Općina

Izgradnja i opremanju Reciklažnog dvorišta Podbadanj Grižane

2.955.106,25

Ministarstvo zdravstva

Priprema analiza, studija, projektno-tehničke i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu

35.959.356,25

Državna geodetska uprava

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

36.766.828,94

Specijalna bolnica Radiochirurgia Zagreb

Radiochirurgia - neka tebi rak bude samo životinja s kliještima

15.389.953,03

REGOS - Središnji registar osiguranika

Moja mirovina – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada

54.095.820,01

Zdravstveno veleučilište

Unapređenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva

2.646.284,21

 

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah