99 Uspješnost prijava (%)
998 Pripremljeni projekti (mil. kuna)
720 Projekti koje provodimo (mil. kuna)
110 Strateški dokumenti i analize
1000 Osmijeha dnevno

O nama

Plavi partner d.o.o. je konzultantska tvrtka u području korištenja fondova Europske unije, jačanju javnih administrativnih kapaciteta za korištenje EU sredstava, pripreme i provedbe projekata, izrade stručnih analiza i studija te strateških i programskih dokumenata za javni i privatni sektor.

Naše reference

Priprema projekata

Svojim smo klijentima pripremili i proveli projekte iz različitih područja te osigurali ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti preko 1.700.000.000 kuna. 

Provedba projekata

Svo svoje znanje i iskustvo usmjeravamo k zdravom financijskom upravljanju projektom, minimiziranju rizika i osiguravanju revizorskog traga.

Ostale usluge

Izrađujemo interne propise i priručnike o postupanju, strateške dokumente, financijske i druge analize, dokumente za postupke javne nabave te edukacije za jačanje administrativnih kapaciteta.

Naše usluge

Radimo posao za koji je potrebna visoka razina stručnosti, znanja i vještina kako bi se ostvario željeni cilj, a to je uvijek u konačnici – financiranje projekta iz nekog od EU fondova. Kako bi klijent došao do toga cilja ponekad mu je potrebna edukacija, ponekad pomoć u pisanju projekta, a ponekad samo konzultacija u provedbi projekta. Razvili smo set usluga koji prilagođavamo potrebama svakog našeg klijenta.

×

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah