• Budite uspješni!
  • Ostvarite ideju!
  • Mislite razvojno!

Strateško upravljanje

Uspjeh se ne događa slučajno. Dugoročno održiv razvoj regije, županije, grada, općine ili trgovačkog društva može biti rezultat samo strateškog planiranja i promišljanja vlastitog razvoja. Prepoznati vlastite slabosti i nedostatke, prednosti i potencijale, definirati ciljeve, prioritete i mjere, instrumente i izvore financiranja, odrediti indikatore mjerenja uspjeha, te uspostaviti odgovarajuću strukturu provedbe siguran je put do uspjeha.

  • Stručna pomoć u izradi strateških planova i pratećih dokumenata
  • Stručna pomoć u izradi višegodišnjih proračunskih planova
  • Provedba prioritizacije razvojnih projekata klijenta i izrada liste projekata (project pipeline) prema definiranim kriterijima
  • Povezivanje projekata s prikladnim izvorima financiranja (fund raising)
  • Uspostava funkcionalnog sustava za pripremu i provedbu EU projekata kod klijenta
  • Stručna pomoć u izradi izvješća i reviziji planskih dokumenata
  • Stručna pomoć u izradi svih studija i analiza koje se traže po pojedinom natječaju