• Budite uspješni!
 • Ostvarite ideju!
 • Mislite razvojno!

Reference

Uvjereni smo da je za ostvarenje financiranja projekata iz EU fondova potrebno više od prosječnoga konzultanta. Mi nismo prosječni! Reference naših stručnjaka su nepobitne i mogu se lako provjeriti. Rad u institucijama za pripremu i ugovaranje projekata, nadzor nad provedbom više stotina projekata, neposredna suradnja s institucijama EU, odlično poznavanje svih procesa i procedura vezanih uz korištenje EU fondova neka su od područja koja pokrivaju naše reference.

Ključna područja koja pokrivaju naše reference:

 • Upravljanje korištenjem EU fondova u decentraliziranom sustavu upravljanja (DIS) u Republici Hrvatskoj
 • Upravljanje radom akreditiranog ugovarateljnog tijela koje podrazumijeva slijedeće procese: raspisivanje natječaja, postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača, ugovaranje, financijsko praćenje i nadzor nad provedbom projekata financiranih iz pretpristupnih fondova EU
 • Iskustvo u upravljanju procesom ugovaranja i provedbe preko 700 projekata u vrijednosti oko 450 mil eura kroz IPA komponente I, II i III, te tri velika infrastrukturna projekta iz programa ISPA koji su se ugovarali i porovodili po pravilima FIDICa
 • Postupci javne nabave po EU pravilima
 • Komunikacija i vidljivost u kontekstu EU projekata
 • Upravljanje projektnim ciklusom
 • Aktivno sudjelovanje u pregovaračkom postupku u okviru poglavlja 22: Regionalna politika i strukturni instrumenti
 • Strateško planiranje
 • Izuzetno iskustvo u kreiranju i provođenju javnih politika, propisa i procedura (politika regionalnog razvoja, prometna politika, fiskalna politika i državni proračun, proračunski procesi) stečeno radom u javnim institucijama
 • Planiranje i izvršavanje proračuna
 • Suradnja s međunarodnim financijskim institucijama na brojnim projektima (Europska banka za regionalni razvoj, Europska investicijska banka, Svjetska banka, Razvojna banka Vijeća Europe)
 • Vođenje brojnih okvirnih programa sufinanciranih od međunarodnih financijskih institucija, a namijenjenih financiranju projekata općina i gradova