• Budite uspješni!
  • Ostvarite ideju!
  • Mislite razvojno!

Marija Tufekčić, izvršna direktorica

Diplomirala sam i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te stekla akademski stupanj iz područja društvenih znanosti iz znanstvenog polja ekonomije.

Radno iskustvo stekla sam radeći većinu radnog vijeka u zakonodavnom i izvršnim tijelima Republike Hrvatske. Radeći u Odboru za gospodarstvo Hrvatskog sabora na mjestu glavnog tajnika Odbora stekla sam iskustvo vezano uz zakonodavne procese i procedure. Obavljajući zahtjevne poslove savjetnika u Koordinaciji za gospodarstvo Vlade i savjetnika Potpredsjednika Vlade za gospodarstvo, te surađujući blisko sa svim tijelima izvršne vlasti izvrsno sam upoznala ustroj, procedure i procese izvršne vlasti.

Nakon kraćeg profesionalnog „izbivanja“ radi osnutka obitelji, preuzela sam vrlo zahtjevno mjesto ravnateljice Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), te sam kao čelni čovjek SAFU provela četverogodišnji mandat intenzivno angažirana na vođenju poslova ugovarateljnog tijela za dio pretpristupnih fondova EU. Kao ravnateljica SAFU obavljala sam dužnosti Dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa (PAO – Programe Authorising Officer) za pretpristupne programe PHARE i IPA komponentu I kao i Sektorskog dužnosnika za ovjeravanje (SAO – Sectoral Authorising Officer) za program ISPA. Kao PAO/SAO nosila sam isključivu osobnu odgovornost nad svim procesima raspisivanja natječaja, ugovaranja, plaćanja, računovodstva i financijskog izvješćivanja o nabavi usluga, roba, radova i bespovratne pomoći (grants), te twinning ugovora u okviru IPA komponente I / ISPA programa u Hrvatskoj. Bila sam odgovorna za kvalitetu natječajne dokumentacije koja se dostavljala na ex-ante odobrenje Delegaciji Europske unije u Hrvatskoj (pod decentraliziranim sustavom provedbe). Nosila sam odgovornost za održavanje valjanog tehničkog i financijskog sustava za redovito izvješćivanje, verifikaciju i podnošenje financijskih izvješća i informacija Nacionalnom fondu u Ministarstvu financija. Radila sam na definiranju i provedbi odredbi Priručnika o procedurama za Operativne strukture. Surađivala sam s revizorima Europske komisije i drugim revizijskim tijelima (provedeno 40ak različitih revizija), koordinirala odgovore upravljačke strukture i pratila aktivnosti provedbe preporuka revizora.

Uz intenzivni rad na ispnjunjavanju akreditacijskih kriterija i održavanju akreditacije SAFU u decentraliziranom sustavu provedbe (DIS) ujedno sam vodila pripremne aktivnosti za stjecanje akreditacije SAFU u proširenom decentraliziranom sustavu (EDIS).

Kao ravnateljica SAFU od samog osnutka 2008. godine bila sam izravno uključena i odgovorna za institucionalno ustrojavanje – uspostavljanje sustava, postupovnih pravila, kadrovsko osposobljavanje, te sveukupnu organizaciju i poslovanje SAFU (135 zaposlenih). Tijekom mandata odgovorna za ugovaranje i provedbu oko 700 ugovora u iznosu od oko 450 milijuna eura.

Osobito sam ponosna na tim vrijednih i sposobnih ljudi s kojima sam radila i što je SAFU tijekom mog mandata ostvarivala visoke stope ugovaranja za programe PHARE 2006 (85%), IPA 2007 (92%), IPA 2008 (94,67%), ISPA (95%). Dobivena je akreditacija za IPA-u, aktivno se upravljalo rizicima, SAFU se profilirao kao središnje edukacijsko tijelo koje je diseminiralo svoja znanja prema drugim ugovarateljnim tijelima i drugim tijelima državne uprave. Posebice se posvećivala pažnja promociji EU fondova u javnosti, te je SAFU inicijator i suroganizator popularne manifestacije Dani EU fondova s ciljem otvaranja vrata svih akreditiranih institucija u Hrvatskoj prema javnosti i besplatna edukacija.

Bila sam osobno angažirana u prenošenju znanja i iskustava SAFU kao ugovarateljnog tijela zemlje kandidatkinje za članstvo u EU prema kolegama iz institucija zemalja u regiji, posebice s institucijama iz Albanije, Armenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova.

Bila sam aktivan član Pregovaračkog tima Republike Hrvatske na poglavlju 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Aktivnosti su se odnosile na područje javne nabave, ostvarivanje mjerila u području stopa ugovaranja i provedbe projekata iz portfelja SAFU, uglavnom infrastrukturnih projekata i shema dodjele bespovratnih sredstava. Nosila sam odgovornost za ispunjenje svih mjerila postavljenih u pregovaračkom procesu pod odgovornošću SAFU.

Zbog zahtjevnosti rješavanja poteškoća u provedbi projekata osjetila sam potrebu obučiti se u području mirenja (medijacije) kao alternativnog rješavanja sudskih sporova, kao i u području upravljanja ugovornim potraživanjima i rješavanju sporova u okviru FIDIC ugovora o radovima, te prošla certificirane programe iz tih područja.

Moje ključne profesionalne karakteristike su bogato radno iskustvo, specifična stručna znanja i mreža osobnih kontakata u državnoj i javnoj upravi, te mogućnost formiranja stručnih timova po svakom zahtjevu klijenta.