• Budite uspješni!
  • Ostvarite ideju!
  • Mislite razvojno!

O nama

mr.sc. MARIJA TUFEKČIĆ, izvršna direktorica

mr.sc. Marija Tufekčić

Četiri godine (2008-20012) na čelu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) bila sam odgovorna za cjelokupni rad Agencije, posebice za objave natječaja, provedbu natječajnih postupaka, sklapanje ugovora, financiranje projekata i nadzor nad njihovom provedbom. Za vrijeme mog mandata potpisano je oko 700 ugovora ukupne vrijednosti oko 450 mil eura i redovito ostvarivane vrlo visoke stope ugovaranja po pojedinim programima.

Više...
Mi:
  • Imamo rezultate
  • Nudimo jedinstveno stručno iskustvo
  • Izvrsne reference
  • Razumijemo okolnosti i procese
  • Usmjereni smo na rezultate rada
  • Ostvarujemo individualni pristup
  • Pouzdani i profesionalni

Plavi partner je konzultantska tvrtka u području korištenja fondova Europske unije. Naši stručnjaci dokazali su svoju stručnost radeći niz godina u pretpristupnom razdoblju na najodgovornijm mjestima u institucijama Republike Hrvatske akreditiranim za upravljanje EU fondovima. Neke od tih institucija su Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU), Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture...

Aktivni smo na tržištu usluga koje pridonose jačanju apsorpcijskih kapaciteta hrvatskog i regionalnog tržišta u povlačenju sredstava dostupnih iz EU fondova.

Ono što nas čini jedinstvenima na tržištu su dokazana stručna znanja i jedinstveno radno iskustvo naših stručnjaka. To su osobe koje su od samog početka sudjelovale u ustroju i izgradnji institucija koje su u Republici Hrvatskoj akreditirane od strane Europske komisije za upravljanje pretpristupnim fondovima, koje su provele brojne EU projekte i izvrsno poznaju cjelokupni sustav EU fondova, procese i procedure, te znaju odabrati, preporučiti i ostvariti financiranje projekata iz najprikladnijeg izvora financiranja.

Druga specifična znanja koja posjedujemo su znanja u području strateškog planiranja, financija i proračuna, s naglaskom na programsko i višegodišnje proračunsko planiranje, povezivanje proračuna sa strateškim planovima i ciljevima (nacionalnim i EU strategijama), znanja o uspostavi sustava mjerenja uspješnosti utroška proračunskih sredstava, te znanja u području financijskog upravljanja i kontrola.

Naš je cilj širiti i promovirati znanja o EU fondovima, pružati stručnu pomoć u izgradnji i uspostavi sustava za pripremu i provedbu EU projekata kod klijenata, te kroz stručnu pomoć u pripremi i realizaciji projekata sredstva iz fondova Europske unije učiniti dostupnim našim klijentima.

Mreža suradnje

Razvili smo mrežu suradnje s nizom stručnjaka koji su većinu svog profesionalnog rada posvetili upravo predanom radu u sustavu korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj. U našoj bazi sturčnjaka nalaze se stručnjaci iz različitih područja sustava upravljanja EU fondovima u Hrvatskoj (strateškog planiranja, programiranja, ugovaranja i financiranja, provedbe projekata, provođenje ugovora o radovima po FIDIC-u i drugih specifičnih područja).

Vizija

Plavi partner je pouzdan partner korisnicima EU fondova u Republici Hrvatskoj i lokalni partner inozemnim tvrtkama koje nastupaju na tržištu Hrvatske i regije.

Misija

Pružanje isključivo vrhunske stručne pomoći našim klijentima s ciljem uspješnije realizacije projekata sufinanciranih sredstvima iz fondova Europske unije kroz angažman dokazanih stručnjaka, efikasno vođenje svih aktivnosti kako bi se pomirio imperativ kvalitete i vremenskih rokova.