• Budite uspješni!
 • Ostvarite ideju!
 • Mislite razvojno!

Edukacija

Želimo promovirati znanja o EU fondovima i politikama kroz stručna predavanja i radionice koje organiziramo redovito i/ili prema zahtjevima klijenata. Edukacije su koncipirane na način da nude opća i/ili specijalizirana znanja ovisno o ciljanoj skupini, a provode ih iskusni i dokazani stručnjaci u svom području.


Opća i strateška edukacija

 • Opće informacije o EU fondovima, strateškim dokumentima EU, nacionalnom strateškom okviru i drugim relevantnim strategijama
 • Mogućnosti financiranja projekata kroz različite EU fondove za sve potencijalne krajnje korisnike (segmentirano)
 • Iskustva korisnika EU fondova u zemljama Europske unije – naučene lekcije i kako prevladati prepreke (segmentirano po tipovima ugovora)
 • Kako ustrojiti funkcionalan i uspješan projektni tim
 • Kako identificirati listu prioritetnih projekata i pripremiti ih za financiranje

Napomena: Edukacije su namijenjene višoj upravljačkoj strukturi i svima koji žele dobiti opća znanja i globalni pogled na EU politike i fondove, te u potpunosti razumjeti procese; naglasak je na znanjima potrebnim za donošenje efikasnih strateških i razvojnih odluka. Edukacije se organiziraju lokalno (regionalno), a zbog često iskazanog interesa za individualnom edukacijom organiziramo i „one on one“ treninge i rad u malim srodnim skupinama.


Edukacija za pripremu i provedbu projekata

 • Mogućnosti financiranja kroz IPA-u po komponentama, programe Zajednice, Strukturne fondove i Kohezijski fond
 • Struktura sustava korištenja EU fondova, nadležnosti i procesi nadležnih institucija
 • Kako pripremiti projektni prijedlog za prijavu na natječaje za EU fondove (po tipovima natječaja)
 • Kako uspješno provesti sekundarnu nabavu u okviru projekta
 • Kako održati zdravo financijsko upravljanje projektom
 • Kako pravilno dokumentirati i arhivirati dokumentaciju vezanu uz projekt
 • Upravljanje rizicima i nepravilnostima
 • Komunikacija i vidljivost prema EU zahtjevima

Napomena: Edukacije su praćene primjerima iz prakse, ukazuju na najčešće greške i naučene lekcije u pretpristupnom razdoblju, kao i najbolju praksu zemalja članica. Program edukacija najavljujemo kvartalno unaprijed radi mogućnosti pravovremenog odabira i prijave na željene edukacije sukladno potrebama klijenta.